Чим ми відрізняємося від інших…

ПРОЕКТНЕ НАВЧАННЯ

Діяльність в малих групах дає зрозуміти, що для досягнення мети       потрібна скоординована робота дітей і педагога. Діти бачать результат своєї роботи і можуть його оцінити.

Встановлюється зв’язок із життєвим досвідом, розвивається вміння ставити мету й здійснювати саморегуляцію діяльності.  Створюються умови, за яких діти самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, дістають комунікативні вміння.

 

TРВЗ

Застосування цієї теорії під час навчання розвиває у дітей творчий і винахідницький підхід до розв’язання задач. Під час роботи над завданням потрібно знайти протиріччя, що лежать в основі задачі, знайти корінь проблеми та встановити його причини. Застосування цих прийомів сприяє розвитку логічного системного та алогічного  мислення, діти вчаться знаходити нетрадіційні рішення та дивитися на речі по новому, вчаться вмінню систематизувати інформацію, знаходити важливі дрібниці та розширювати підходи до вирішення проблем.

 

IT-ПРОГРАММУВАННЯ

На заняттях з “Візуального програмування» діти вивчать мову програмування ScratchJr, розроблену Massachusetts Institute of Technology Media Lab (США). Це адаптована версія мови Scratch, де діти створюють свої історії, ігри, поєднуючи разом графічні блоки в певній послідовності, в результаті чого персонажі рухаються, стрибають, танцюють, співають і т.п.

Результат кожного рівня – створена дитиною на планшеті власна інтерактивна історія або гра багатосерійна чи багаторівнева, з опрацьованими і вигаданими дитиною персонажами, історією та сюжетом.

 

РОБОТОТЕХНИКА

Пізнавальні занятя з робототехніки будут проходитити на основі навчально-методичного комплекту Lego WeDo 2.0, який розрахований на 40 годин навчальної роботи. Матеріали WeDo 2.0 сприяють практичному закріпленню знань з усіх предметів початкової школи.  Ця навчальна програма робить шкільні предмети зрозумілими і більш нагадує  захоплюючу наукову подорож, яка має на меті дослідження навколишнього світу в усіх його проявах: від будівельних технологій до роботи рятувальних служб, від фізичних явищ до світу тварин і рослин на планеті Земля.

 

ЕЙДЕТИКА

Ейдетика сприяє гармонійному розвитку обох півкуль мозку  і загалом робить дитину більш гармонійною. Дитина стає більш витривалою, краще вчиться, зростає її пам’ять і здатність концентрувати увагу.

Методи ейдетики пробуджують активну розумову діяльність кожної дитини, зацікавлюють самим процесом навчання, а також надають учневі «інструмент» для швидкої активної обробки навчального матеріалу, його запам’ятовування та миттєвого згадування в потрібний час.

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Викладати англійську мову будуть іноземці, що мешкають в Києві і не володіють досконало ні українською, ані російською мовами.

Кожного дня будуть проводитись заняття з англійської мови. Додатково для навчання будуть використовуватися спеціальні зошити, які розроблені на основі амреканьскої програми для першого класу.

 

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Емоційний інтелект — це здатність усвідомлювати свої почуття і емоції, доносити і використовувати їх, керувати ними, і на основі цих навичок взаємодіяти з іншими людьми. Вважається, що розвиток емоційного інтелекту в рази підвищує ефективність людини в різних соціальних сферах і здатність відчувати себе щасливими.

Загальноприйнятого методу для оцінки емоційного інтелекту зараз не існує. Найбільш простий метод — зовнішня оцінка успішності людини.

 

ДИТЯЧА ЙОГА

Дитяча йога особливо корисна учням початкових класів, адже саме в цьому віці закладаються основи здоров’я. Йога розвиває гнучкість, правильну поставу і допомагає боротися з шкільним сколіозом. Крім того, вона підвищує опірність до різних захворювань і зміцнює організм. Вона дає вихід для природної дитячої активності. Доведено, що школярі, які займаються йогою, більш дисципліновані, краще вчаться і менше втомлюються.

 

АРТ-ТЕРАПІЯ: театральна студія, речова креативність, теле-терапія, глинотерапія, ізо-терапія, 

музичная терапія, піщана терапія, акватипія, казко-терапія, тісто-пластика.